Om

Föreningen bildades år 1998 av några häst- och ridintresserade människor som ville ha en förening där man satte människan och hästen i centrum.
En febril verksamhet påbörjades av några entusiaster. Stallet i Fridhem byggdes om och inreddes med boxar och spiltor. Allt skulle godkännas av olika instanser, och detta tog sin tid.

Jobbet gjordes helt ideellt, material och övrigt ”skrapades ihop”, och efter många om och men var den nya stalldelen så småningom färdig. Hästar lånades ihop och lektionsverksamheten påbörjades. Genast fick vi många ridande, och allt sköttes med glädje och stor sammanhållning.

Naturligtvis är lektionsverksamheten en otroligt viktig del i denna organisation, men man ska inte förglömma att den sociala biten är en nog så viktig ingrediens i sammanhållningen och klubbkänslan.

Vi värnar om att alla ska kunna få vara med och rida på sin egen nivå. De ungdomar och barn som ”fostras” hos oss får tidigt lära sig att en ideell förening inte ska skötas av enbart styrelsen eller liknande. Alla måste hjälpa till på det sätt de kan, annars fungerar inte verksamheten. En ideell förening har inte råd att ha anställd personal för allt arbete.

Vi har en helt fantastisk ungdomssektion som är mycket medveten om att inget kommer gratis, och jobbar och hjälper således till så mycket de kan!