Avgifter & medlemskap

Medlemsavgift

Juniorer350 kr / år (tom det år man fyller 18)
Seniorer500 kr / år
Familj850 kr / år
Supporter100 kr / år (omfattas inte av försäkring)

När du betalar in medlemsavgiften till föreningens bankgiro ska du ange ditt personnummer, namn, adress och telefonnummer. Försäkring hos Folksam ingår i medlemsavgiften, läs mer här.

Ridlektionspriser

RidlektionAvgiftAvgift egen häst
Juniorer800 kr / månad760 kr / månad
Seniorer950 kr / månad910 kr / månad
Specialen junior850 kr / månad810 kr /månad
Specialen senior990 kr / månad950 kr /månad
Ridlekis150 kr / gång
Knatteridning50 kr / gång

Betalning sker månadsvis i förskott. Juli är avgiftsfri på grund av sommaruppehåll. Halv avgift i juni och augusti.

När du betalar
Ange deltagarens namn, månad och ändamål (specificera om det är ridlektion, försäkring, skåphyra, stallhyra, fakturabetalning o dyl). Betala till Fridhems Ridklubb, BG 5542-2885.

Anläggningsavgift

För att utnyttja föreningens ridhus och ridbana ska vara uppstallad på anläggningen eller betala ridhus-/ridbaneavgift.

Hyra fölr boxplats i Fridhem*3 000 kr / månad för stor häst och 2 800 kr / månad för ponny
Ridhus-/ridbanekort100 kr / tillfälle, 400 kr / månad eller 1000 kr / halvår

För dig som har en boxplats i Fridhem är alltså avgiften inkluderad i hyran och gäller per häst. För den som kommer utifrån betalas hyra av manegen, och gäller för en ryttare som kan rida flera hästar åt gången för ett och samma pris. Man kan köpa kort för att löpande kunna utnyttja ridhuset och ridbanan, alternativt betala för varje tillfälle.

*I stallhyra ingår:
In- och utsläpp hage, foder, mockning under veckodagarna, på och avtagning av vintertäcke.
Om man önskar finns också möjlighet att ta med häst på lektion enligt överenskommelse med ridskolechefen, t. ex 1 eller 2 lektioner/vecka eventuellt med särskild ryttare om så önskas. Kan vara skönt med avlastning och dessutom att hästen får motion under ledning av instruktör. Om detta är aktuellt ger detta -avdrag på stallhyran: 85 :-/lektion för stor häst och 75:- /lektion för ponny.

Man kan även boka hela ridhuset/ridbanan under bokningsbara tider och få utnyttja den helt själv, och man betalar då per påbörjad timma. Avgiften sätts lämpligen in på föreningens bankgiro nr 5542-2885.

Trivsel- och säkerhetsregler finns uppsatta i manegen och ska efterföljas, så vänligen läs dessa. För frågor och upplysningar, prata med Hans.